Zostań polskim ambasadorem!

Jesteś osobą zaangażowaną w działania polonijne? Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w szerzenie i promowanie polskiej kultury razem z Fundacją.
Wszystkie nasze działania dzięki Tobie mogą dotrzeć do szerszego grona Polaków na całym świecie!
Fundacja Edukacji Polonijnej ma na celu rozpowszechnianie polskiej edukacji za granicą, promowanie dwujęzyczności, kultywowanie języka polskiego wśród społeczności polskiej poza granicami kraju, oraz realizowanie kampanii społecznych promujących polską edukację.
Jeżeli również chcesz promować polską edukację poza granicami kraju wypełnij formularz
Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie!
Razem możemy działać na rzecz Polonii!

Zostań polskim ambasadorem!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

To właśnie dzięki pomocy osób
takich jak Ty, nasza działalność
jest możliwa!

F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@polonia.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.