Rozpowszechnianie polskiej edukacji za granicą.

Promowanie dwujęzyczności wśród Polaków przebywających za granicą.

Promowanie używania języka ojczystego wśród polskiej społeczności.

Realizowanie kampanii społecznych promujących polską edukację.