Czym są szkoły społeczne?

Szkoły społeczne często określane jako tzw. szkoły sobotnie prowadzone są przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców oraz polskie parafie. Ten rodzaj szkół organizuje odpłatne zajęcia dla dzieci w różnym wieku w wyznaczonym miejscu za granicą, zwykle w soboty bądź w tygodniu w godzinach popołudniowych.

    nauka w szkole społecznej jest płatna,
    zajęcia odbywają się najczęściej w soboty, stąd określenie szkoły sobotnie,
    szkoły realizują tylko wybrane zagadnienia, najczęściej z zakresu nauki języka polskiego, historii i religii,
    dziecko chodzi do szkoły w wyznaczonym miejscu za granicą,
    dzieci otrzymują legitymacje szkolne, wydane przez Konsula w danym kraju, uprawniające do zniżek w Polsce.

 

Kontakt:
• Indywidualny kontakt rodzica z dyrektorem wybranej szkoły społecznej.

• Baza danych polskich placówek edukacyjnych za granicą:
www.polska-szkola.pl/db/web/database/baza-danych-szkol