Czym są szkoły w obcych systemach oświaty?

Szkoły w obcych systemach oświaty, to placówki edukacyjne, które są częścią systemu edukacji danego kraju lub podlegają prawu międzynarodowemu. Najczęściej uczęszczają do nich wszystkie dzieci objęte obowiązkiem nauki w kraju za granicą ale szkoły te mogą, ze względu na dużą liczbę uczniów zagranicznych, tworzyć specjalne klasy lub sekcje przeznaczone do nauki innego języka, niż język urzędowy kraju.

Szkoły zagraniczne – często szkoły za granicą dają możliwość realizacji różnych form nauczania języka polskiego:

z polskim jako głównym językiem nauczania,

z zajęciami języka polskiego jako ojczystego,

z zajęciami języka polskiego jako obcego.

Szkoły Europejskie – oficjalne instytucje edukacyjne kontrolowane wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają one zajęcia zarówno w języku ojczystym jak i języku urzędowym: angielskim, francuskim lub niemieckim.

Kontakt:
• Indywidualny kontakt rodzica z dyrektorem szkoły zagranicznej dziecka .
• Kontakt z polskim konsulatem danego kraju.