Edukacja domowa wobec zmian ustawowych

21 listopada 2017 w Sejmie odbędzie się otwarta dyskusja pt. „Edukacja domowa wobec zmian ustawowych. Jedna teza – pięć perspektyw”.

Wydarzenie odbędzie się 21 listopada w godz. 11:00-15:00 w Sali 12 w budynku G w Sejmie.

Dyskusja będzie się koncentrować wokół tezy „Edukacja jest podpałką płomienia, nie napełnianiem zbiornika„. Zaproszeni goście będą wyrażać swoją opinię oraz przybliżą słuchaczom stanowisko odnośnie edukacji domowej. Celem konferencji jest również przedstawienie wyników pracy zespołu ds. edukacji domowej oraz odniesienie się zapisów dotyczących edukacji domowej w ustawie – Prawo Oświatowe.

Temat poruszany będzie z punktu widzenia pięciu różnych perspektyw:

PERSPEKTYWA 1: Władza wykonawcza – relacja z prac zespołu ds. edukacji domowej PERSPEKTYWA 2: Rodzice PERSPEKTYWA 3: Maturzyści PERSPEKTYWA 4: Dyrektorzy szkół PERSPEKTYWA 5: Naukowcy

Strona wydarzenia: www.edukacjadomowa.pl/debata2017