Zadania publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2022 r.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”.  Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W roku 2022 nasza Fundacja otrzymała środki na realizację projektu pn. „Wsparcie działalności Szkoły Polskiej w Gironie, Hiszpania”, dzięki czemu Szkoła Polska w Hiszpanii może zapewnić swoim uczniom zajęcia w kolejnym roku szkolnym, opłacić pracę nauczycieli oraz wynajęcie sal lekcyjnych oraz zakupić niezbędne materiały edukacyjne.

Całkowita wartość zadania: 10 110,50 zł

Wartość dofinansowania: 6 485,50 zł

 
Projekty współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2021 r.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.  Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W roku 2021 nasza Fundacja otrzymała środki na realizację projektu pn. „Wsparcie działalności Szkoły Polskiej w Gironie, Hiszpania”, dzięki czemu Szkoła Polska w Hiszpanii może zapewnić swoim uczniom zajęcia w kolejnym roku szkolnym, opłacić pracę nauczycieli oraz wynajęcie sal lekcyjnych oraz zakupić niezbędne materiały edukacyjne.

 

Całkowita wartość zadania: 24 440 zł.

Wartość dofinansowania: 19 140 zł.

Projekty współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2020 r.
 

 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na początku 2020 roku Fundacja Edukacji Polonijnej zaangażowała się w projekt międzynarodowy, pt. “Wsparcie działalności Szkoły Polskiej w Gironie, Hiszpania”. Zadanie zostało zorganizowane przy współpracy ze Szkołą Polską w Gironie działającą przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Szkoła Polska dzięki otrzymanej dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Głównym celem projektu było wsparcie finansowe Szkoły Polskiej w Gironie, która realizuje program edukacyjno-kulturalny dla dzieci osób posiadających polskie korzenie lub obywateli Polski na emigracji. W ramach wyżej wspomnianego projektu szkoła nauczała dzieci języka polskiego jako języka obcego, a także historii, kultury oraz tradycji i zwyczajów polskich. Realizacja tego zadania publicznego dała również możliwość zacieśnienia więzi oraz integracji Polonii na terenie Hiszpanii. W ramach projektu były wykorzystywane polskie materiały edukacyjne, takie jak: wiersze, bajki, piosenki etc., których głównym celem było rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości uczniów oraz doprowadzenie do większego zrozumienia polskiej kultury i języka.
Projekty współfinansowane ze środków Senatu RP
Fundacja Edukacji Polonijnej rokrocznie stara się o pozyskanie środków na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w ramach otwartego naboru ofert prowadzonego przez Senat RP. Do tej pory zrealizowaliśmy jeden projekt współfinansowany ze środków senackich. W 2018 we współpracy z Dobrą Polską Szkołą z Nowego Jorku zorganizowaliśmy obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.
Projekt obejmował organizację i obchody Święta Polonijnego Dnia Dwujęzyczności 2018 (PDD). Święto zostało ustanowione w 2015 roku przez Fundację Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku, która prowadzi stronę Polonijnego Dnia Dwujęzyczności. Na potrzeby przeprowadzenia i koordynacji obchodów święta powołano w Nowym Jorku Centrum Koordynacyjne PDD. Dzięki jego utworzeniu możliwe było zharmonizowanie obchodów PDD w różnych krajach świata. także jego promocja poprzez obsługę prasową projektu oraz kontakty zeszkołami polonijnymi.W ramach zadania wyprodukowano liczne materiały graficzne: plakaty, grafiki, dyplomy, zakładki i widokówki PDD, T-shirty z grafiką PDD, kalendarz dla uczniów oraz materiały edukacyjne: scenariusze zajęć lekcyjnych i przedstawień, gry memory, gra domino, wierszyki patriotyczne, łamańce językowe. Są one dostępne do pobrania ze stron Polonijnego Dnia Dwujęzyczności i Fundacji Edukacji Polonijnej. Fundacja Dobra Polska Szkoła przeprowadziła także konkurs na skecz lub kabaret z okazji PDD oraz akcję „Zostań ambasadorem dwujęzyczności!”W serwisie Youtube.com zostały umieszczone dwa nowe materiały: nagranie promujące dwujęzyczność pt. „Uczuć tłumaczyć nie musisz, języki już tak”, w którym zwrócono uwagę na relacje łączące dzieci polonijne z ich rodzinami w Polsce oraz teledysk do popularnej piosenki Polonijnego Dnia Dwujęzyczności pt. „Trzy słowa” autorstwa Piotra Rudzińskiego, powstały dzięki współpracy z nauczycielami, rodzicami i dziećmi związanymi z polonijnymi szkołami i organizacjami w ośmiu krajach: USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Białorusi, Katarze i Cyprze.