Zadania publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Senatu RP Fundacja Edukacji Polonijnej rokrocznie stara się o pozyskanie środków na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w ramach otwartego naboru ofert prowadzonego przez Senat RP. Do tej pory zrealizowaliśmy jeden projekt współfinansowany ze środków senackich. W 2018 we współpracy z Dobrą Polską Szkołą z Nowego Jorku zorganizowaliśmy obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.
Projekt obejmował organizację i obchody Święta Polonijnego Dnia Dwujęzyczności 2018 (PDD). Święto zostało ustanowione w 2015 roku przez Fundację Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku, która prowadzi stronę Polonijnego Dnia Dwujęzyczności. Na potrzeby przeprowadzenia i koordynacji obchodów święta powołano w Nowym Jorku Centrum Koordynacyjne PDD. Dzięki jego utworzeniu możliwe było zharmonizowanie obchodów PDD w różnych krajach świata. także jego promocja poprzez obsługę prasową projektu oraz kontakty zeszkołami polonijnymi.W ramach zadania wyprodukowano liczne materiały graficzne: plakaty, grafiki, dyplomy, zakładki i widokówki PDD, T-shirty z grafiką PDD, kalendarz dla uczniów oraz materiały edukacyjne: scenariusze zajęć lekcyjnych i przedstawień, gry memory, gra domino, wierszyki patriotyczne, łamańce językowe. Są one dostępne do pobrania ze stron Polonijnego Dnia Dwujęzyczności i Fundacji Edukacji Polonijnej. Fundacja Dobra Polska Szkoła przeprowadziła także konkurs na skecz lub kabaret z okazji PDD oraz akcję „Zostań ambasadorem dwujęzyczności!”W serwisie Youtube.com zostały umieszczone dwa nowe materiały: nagranie promujące dwujęzyczność pt. „Uczuć tłumaczyć nie musisz, języki już tak”, w którym zwrócono uwagę na relacje łączące dzieci polonijne z ich rodzinami w Polsce oraz teledysk do popularnej piosenki Polonijnego Dnia Dwujęzyczności pt. „Trzy słowa” autorstwa Piotra Rudzińskiego, powstały dzięki współpracy z nauczycielami, rodzicami i dziećmi związanymi z polonijnymi szkołami i organizacjami w ośmiu krajach: USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Białorusi, Katarze i Cyprze.