Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi RP

2 maja jest dniem szczególnie ważnym dla naszego kraju – jednocześnie świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Tegoroczne obchody są tym bardziej istotne, że wypadają w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony został z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku. Celem było zapewnienie polskiej społeczności na emigracji praw mniejszości narodowych, upowszechnienie użycia języka polskiego oraz rozwijanie rodzimej kultury za granicą. Dodatkowo, utworzenie święta podkreślało rolę, jaką odegrała polska emigracja w odzyskaniu niepodległości, oraz wierność i pomoc, jaką zapewniała ojczyźnie Polonia w najtrudniejszych momentach w historii – podczas zaborów czy wojen.

Dzień Flagi RP jest świętem jeszcze młodszym – ustanowiony został w 2004 roku. Wybór daty jest o tyle ciekawy, że w czasach PRL flagi były zdejmowane po obchodach pierwszomajowych właśnie 2 maja, tak, by nie były widoczne w trakcie zniesionego przez władze ludowe Święta 3 Maja.

Wspólne obchody dwóch przypadających na 2 maja świąt przeprowadzane są na całym świecie – zwłaszcza w miastach zamieszkałych przez duży odsetek Polonii, takich jak Chicago, Wilno czy Londyn. Uroczystości z udziałem Prezydenta Andrzej Dudy odbędą się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Dzisiejsze święto ma przypominać o polskiej emigracji, o potrzebie dostępu do oświaty polonijnej, promowania polskiej kultury i języka. Działania na rzecz polskiej edukacji za granicą są niezbędne, by Polonia mogła utrzymać kontakt z ojczyzną oraz nie mieć trudności w powrocie do kraju. Jest to istotne zwłaszcza ze względu na dzieci, dla których różnice w programach nauczania czy słownictwie mogą być sporym utrudnieniem po przejściu do szkoły w Polsce.

Pamiętajmy o tym! Wszyscy Polacy to jedna rodzina.