Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja jest dniem szczególnie ważnym dla naszej Fundacji, gdyż właśnie wtedy obchodzone jest święto:

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

  Mianem Polonii określa się wszystkie osoby, które posiadają polskie korzenie oraz kultywują narodowe tradycje i zwyczaje.

Oficjalny Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony w 2002 roku przez Senat RP w uznaniu wkładu Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości i pomoc w najtrudniejszych momentach. Jednak cofając się w przeszłość, już w czasach przedwojennych doceniano działania Polaków za granicą. Przykładowo w 1934 roku pod patronatem marszałka Senatu odbył się pierwszy zjazd Polonii.

Święto Polonii i Polaków mieszkających za granicą jest celebrowane na całym świecie, od chłodnych zakątków Kanady po gorące argentyńskie plaże. Najwięcej Polaków zamieszkuje obecnie kontynent amerykański. Emigrując nasi rodacy wybierali głównie takie państwa jak Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, ale także Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja czy Australia. Również na Litwie, Ukrainie i Białorusi Polacy stanowią znaczny procent ludności, jednak ich obecność wynika w przeważającej większości z historycznej sytuacji geopolitycznej i bliskości geograficznej. Szacuje się, że poza granicami naszego państwa żyje około 20 milionów osób narodowości polskiej.

Mimo wielu kilometrów jakie dzielą Polonię z ojczystym krajem, nasi rodacy nie zapominają o swoich korzeniach.  Od małych, symbolicznych gestów po aktywne wspieranie polskości – Polonia przemyca cząstkę naszego narodu do innych kultur i środowisk. Oto przykłady paru osób, które swoje związki z Polską podkreślali nawet pomimo dużych sukcesów międzynarodowych:

James Pawelczyk – urodzony w Nowym Jorku. Po ukończeniu edukacji rozpoczął współpracę z NASA, angażujący się w eksperymenty kosmiczne. W 1998 roku, po wielu latach przygotowań, na pokładzie Columbia okrążył 256 razy Ziemię. W pozaziemską podróż zabrał ze sobą polską flagę.

Jolanta Czaderska-Hayek – dziennikarka, popularyzatorka polskiej sztuki i kultury w Stanach Zjednoczonych, mieszkając w Hollywood prowadzi w swoim domu Polski Salon Kulturalny.

Andżelika Borys – aktywistka, była przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, nauczycielka języka polskiego w polskich szkołach w Grodnie i Odelsku, swoją aktywną działalność przypłaciła wieloma zatrzymaniami przez organy ścigania Białorusi.

Informacje o innych znanych Polakach, którzy zaznaczyli swoją obecność w świecie można znaleźć za pomocą naszego interaktywnego projektu „POLONIKA – ślady Polaków za granicą”

Już piętnasty raz świat obchodzi polskie święto. Każdy celebruje je w inny sposób. Jedni we własnym, rodzinnym gronie, inni skupiając się w polonijnych stowarzyszeniach, a niektórzy organizując marsze w biało-czerwonych pochodach po głównych ulicach miast. Łączy ich jedno: wielkie przywiązanie do polskości i tęsknota za ukochaną ojczyzną.

Źródła: