Dzień nauczyciela

Dzień nauczyciela to wyjątkowa data w naszych kalendarzach. 14 października przypomina nam, jak ważna jest osoba nauczyciela. Tego dnia możemy uświadomić sobie, że bez niego nasz system edukacji w zasadzie nie mógłby funkcjonować. Coroczne uroczystości pozwalają więc podziękować dydaktykom za całe ich zaangażowanie i wkład w edukację, ale też wychowanie najmłodszych Polaków.

Podziękujmy wspólnie wszystkim nauczycielom!

NAUCZYCIELE POLONIJNI

Rola nauczyciela ma szczególny wymiar w realiach emigracji. Polskie dzieci uczęszczające do zagranicznych szkół często czują się zagubione, zwłaszcza w pierwszych dniach roku szkolnego. Nauczyciel musi wtedy mierzyć się z wieloma wyzwaniami w swojej pracy. Konieczne jest indywidualne podejście do każdego ucznia, aby właściwie odnosić się do różnorakich problemów dziecka. Nauczyciel musi wykazać się specjalnymi umiejętnościami, aby dostosować tok nauczania do np. zdolności językowych dzieci. Na gruncie mniej oficjalnym nauczyciel również jest niezastąpiony, ponieważ może stać się opoką w trudnych psychicznie chwilach. Jest to szczególnie istotne, gdy dziecko dopiero uczy się nowego języka i w swoim otoczeniu nie może odnaleźć nikogo, komu może zwierzyć się ze swoich problemów.

WSPARCIE

Przyjazne nastawienie i chęć pomocy ze strony nauczyciela sprawiają, że nasza pociecha od razu lepiej czuje się w środowisku szkolnym, co znacząco przekłada się na jej codzienne funkcjonowanie. Fakt posiadania nawet jednego lub wielu wspierających postaci powoduje, że uczeń ma lepsze samopoczucie, nie odczuwa negatywnych emocji, a co za tym idzie – lepiej odnosi się do swoich rówieśników i pozostałych osób ze swojego otoczenia. Dodatkowo wzrasta jego samoocena, dzięki czemu nie czuje się on gorszy w obcym środowisku, zwłaszcza jeśli ma trudności związane z opanowaniem nowych zagadnień czy uczeniem się języka używanego w danym kraju. Lepszy nastrój przekłada się też na poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Te składniki sprawiają, że nasze dziecko może prawidłowo się rozwijać i w pełni realizować swoje cele, a także stuprocentowo wypełniać szkolne wymagania.

PRZYGOTOWANIE

Od strony formalnej praca nauczyciela także jest niezwykle wymagająca. Aby dobrze przeprowadzić lekcję, konieczna jest dogłębna znajomość tematyki przedmiotu, za czym niejednokrotnie stoją długie lata przygotowań. Warto wspomnieć, że każdy nauczyciel ma za sobą długie godziny praktyk, które są niezbędne do właściwego wykonywania zawodu. Czas spędzony w wielu placówkach z jednej strony pozwala im dostrzec, jak różnie mogą funkcjonować szkoły, lecz z drugiej strony okazuje się, że w każdym ośrodku na pierwszym miejscu stawia się kompetentne nauczanie i dbałość o wykształcenie kolejnych pokoleń.

To wszystko pokazuje nam, jak ważny jest nauczyciel dla wszystkich dzieci. Oprócz codziennego nauczania szkolnego przedmiotu może on również pełnić rolę autorytetu, który na każdym kroku wspiera swojego podopiecznego i sprzyja budowaniu pozytywnego podejścia do życia oraz poczucia bezpieczeństwa. Dlatego warto więc zatrzymać się na chwilę i dostrzec, jak wielką rolę spełnia nauczyciel w życiu uczniów i ich rodziców.