Jakich zmian możemy oczekiwać w Prawie oświatowym?

18 czerwca 2020 r. za sprawą posła Bartłomieja Wróblewskiego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Główne zmiany, które zakłada to zniesienie rejonizacji, zwiększenie subwencji dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą z 60% na 80% oraz zniesienie wymogu dołączania do wniosku o edukację domową opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także umożliwienie skorzystania z edukacji domowej polskim obywatelom mieszkającym za granicą. 

 

16 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu. W pierwotnej wersji zakładano wysokość subwencji dla polonijnych dzieci w edukacji domowej na poziomie 15%. Udało się jednak osiągnąć o wiele więcej – umożliwić zdecydowanej większości dzieci Polaków mieszkających za granicą dostęp do bezpłatnej polskiej edukacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki zobowiązało się do wydania wytycznych dla ORPEG-u, które pozwolą wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin. Co więcej, wszystko na to wskazuje, że część dzieci posiadających polskie obywatelstwo będzie mogło również skorzystać z edukacji domowej.

 

Podczas wspomnianego posiedzenia przegłosowana została poprawka w ustawie Prawo oświatowe, która mówi o zniesieniu rejonizacji, opinii z PPPP i zwiększeniu subwencji oświatowej na ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą z 0,6 do 0,8 kwoty jednostkowej na ucznia. Wysokość subwencji nie będzie jednak określona na poziomie ustawy, ale w drodze rozporządzenia, które zostanie wydane jeszcze w tym roku kalendarzowym i będzie dotyczyło kolejnego roku budżetowego. 

 

Zespół Fundacji Edukacji Polonijnej brał czynny udział w posiedzeniu. W naszej wypowiedzi zaznaczyliśmy jak ważny jest dostęp do polskiej edukacji dla dzieci mieszkających za granicą oraz możliwość realizacji pełnej podstawy programowej, która ułatwia dzieciom powrót do kraju i kontynuację nauki w polskiej szkole. 

 

Dziękujemy posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu, który jest wnioskodawcą tego projektu, za to że poruszył tak ważny temat, jakim jest dostęp do edukacji domowej dla Polonii. Mamy nadzieję, że zapowiadane zmiany otworzą granice dla polskiej edukacji. Z niecierpliwością czekamy na nowy projekt ustawy, który według zapowiedzi wnioskodawców ma wejść w życie 1 lipca 2021 roku.

 

Treść Projektu zmiany ustawy Prawo oświatowe.

Nagranie z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej.