Józef Strumiłło – Wileński ogrodnik

Józef Strumiłło to zasłużony dla Wilna ogrodnik i botanik, uchodzący za pioniera nauk ogrodniczych w Polsce. Jego osoba została upamiętniona w nazwie ulicy (po litewsku ulica nazywa się Juozapo Strumilos), znajdującej się na obrzeżach miasta, w dzielnicy Naujininkai.

Józef Strumiłło urodził się w 1774 r. we wsi Kurkliszki na Litwie. Wywodził się z jednej z najbardziej znanych wileńskich rodzin. Studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Początkowo pracował jako adwokat w Wiłkomierzu, następnie w Sądzie Naczelnym w Wilnie. W 1826 r. został osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu za współpracę z Towarzystwem Patriotycznym. Już wcześniej zainteresował się ogrodnictwem.

Jego zasługą było założenie w 1811 r. na przedmieściu Wilna dużego sadu owocowego. Zachowała się treść napisu znajdującego się przy wejściu do ogrodu, który głosił: „Ogród otwarty do godziny 8-mej wieczorem, psów do ogrodu wprowadzać i kwiatów zrywać niewolno./ Ktokolwiek z gości wszedłszy do tego ogrodu zerwie co zabroniono, wówczas bez zawodu/ czy to będzie Kawaler, czy Dziecko, czy Dama,/ Spotka go to, co w raju spotkało Adama”.

Józef Strumiłło był propagatorem ogrodnictwa. Pisywał na ten temat w lokalnej gazecie w licznych artykułach. W oddzielnych wydaniach zamieszczał również katalogi sprzedaży roślin, reklamy gatunków kwiatów oraz nasion z ogrodu, czy ze szklarni. Jego autorstwa są książki: „Ogrody północne”, „Pszczelarstwo ogrodowe, czyli domowe”, „Traktat, czyli nauka o daliach” – pierwsza polska monografia ogrodnicza o daliach, i in.

Jest twórcą opisów ponad stu odmian drzew owocowych, krzewów jagodowych oraz roślin leczniczych. Jako pierwszy na Litwie rozpropagował podstawową wiedzę na temat ogrodnictwa.

Józef Strumiłło zmarł w 1847 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na wileńskiej Rossie.

Wpis jest częścią projektu „POLONIKA – ślady Polaków za granicą”, który odkrywa miejsca na świecie, w których w szczególny sposób zaznaczyła się obecność Polaków.

Żródła:

https://kurierwilenski.lt/2014/09/26/wedrowki-ulicami-wilenskim

https://wiadomosci.wp.pl/groby-slawnych-polakow

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Strumillo-Jozef