Bezpłatna polska edukacja w Libratusie powraca!

Od czerwca 2020 r. śledziliśmy prace nad nowelizacją ustawy oświatowej, a także braliśmy czynny udział w konsultacja i posiedzeniach, aż w końcu doczekaliśmy się podpisu Prezydenta, który zatwierdził Ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Dzięki wprowadzonym zmianom od 1 lipca 2021 r. edukacja domowa będzie dostępna bez opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a co dla nas ważniejsze – bez rejonizacji, czyli będzie otwarta także dla Polaków przebywających za granicą!

Dowiedz się więcej!

Z radością informujemy, że w związku z tymi zmianami po kilku latach przerwy bezpłatna polska edukacja w koordynowanym przez Fundację Edukacji Polonijnej projekcie Polskie Szkoły Internetowe Libratus, skierowanym dla dzieci w wieku 5-15 lat, znowu jest możliwa! Przez ostatnie lata edukacja domowa w polskich szkołach nie była dostępna dla polskich dzieci z zagranicy. W trakcie tych kilku lat staraliśmy się wspierać Polonię, organizując liczne projekty edukacyjne oraz udostępniając im materiały dydaktyczne. Było to możliwe dzięki wsparciu naszych Darczyńców oraz dzięki dotacjom na rzecz działalności organizacji pozarządowych.

Teraz cieszymy się, że ponownie będziemy mogli wspierać  nauczanie Polonii w polskim systemie edukacyjnym poza granicami kraju. Polskie Szkoły Internetowe Libratus wspiera dzieci mieszkające na całym świecie już od 10 lat i oferuje bezpłatną polską edukację on-line. Dzięki nauce w Libratusie dzieci mogą otrzymać państwowe świadectwo, co, w razie powrotu do kraju, pozwana na kontynuację nauki w polskim systemie oświaty bez zaległości. Nauczanie przebiega w formie edukacji domowej, w której rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka.

Zapisz dziecko na rok szkolny 2021/2022 już dziś!