Konkurs „Odkrywamy Polskę na wakacjach”

Fundacja Edukacji Polonijnej ogłasza konkurs „Odkrywamy Polskę na wakacjach”!

“Odkrywamy Polskę na wakacjach” to konkurs plastyczny organizowany w ramach cyklu webinariów „Odkryj Polskę. Krok dalej”. Celem konkursu jest, aby mali Polacy na całym świecie pokazali jak postrzegają swój kraj Ojczysty jako miejsce na wakacje marzeń.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, podzielony na dwie kategorie wiekowe:

– 1 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 6 – 9 lat, – 2 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 10 – 12 lat.

Zadanie Konkursowe

1) dla 1 kategorii wiekowej (6-9 lat): zadanie polega na przygotowaniu pocztówki przedstawiającej Polskę widzianą oczami dziecka jako miejsce na wakacje marzeń. Pocztówka musi być wykonana w szablonie w załączniku 1. Technika wykonania pracy jest dowolna (np. rysunek, malarstwo, kolaż, akwarela, pastele). Pocztówka może przedstawiać miejsca, zabytki, zajęcia lub jakiekolwiek wakacyjne przygody, które kojarzą się dziecku z Polską. Załącznik 1 (kategoria 1: dzieci w wieku 6-9 lat)

2) dla 2 kategorii wiekowej (10-12 lat): zadanie polega na przygotowaniu ulotki reklamującej miejsce w Polsce, do którego warto pojechać na wakacje. Miejsce może być miastem, regionem lub konkretnym zabytkiem w Polsce. Ulotka musi być wykonana w szablonie w załączniku 2. Praca przygotowana może być dowolną techniką wybraną przez Uczestnika konkursu (np. rysunek, malarstwo, kolaż, akwarela, pastel). Ulotka ma również zawierać krótki tekst (1-3 zdania) o wybranym miejscu (np. czemu warto je zwiedzić, co tam można robić itp.). Załącznik 2 (kategoria 2: dzieci w wieku 10-12 lat)

Każda praca powinna być samodzielne wykonanie przez dziecko (ewentualnie przy wsparciu rodziców/opiekunów prawnych). Można inspirować się innymi dziełami, jednak zabroniony jest plagiat.

Zasady uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zdjęcie lub skan pracy na adres sekretariat@polonia.edu.pl. W treści wiadomości należy zawrzeć: imię i nazwisko dziecka, wiek, miejsce zamieszkania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………………. (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Odkrywamy Polskę na  akacjach” (dalej jako „Konkurs”), w tym na publikację wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora (http://polonia.edu.pl/) oraz na profilu na Facebooku Organizatora (https://plpl.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej/).

Zgoda ma charakter nieodpłatny i dotyczy rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych, utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o Konkursie.

Termin

Prace muszą zostać nadesłane na adres organizatora (sekretariat@polonia.edu.pl) do 21 sierpnia 2018 roku.

Nagrody

Organizatorzy oferują 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii (I, II i III miejsce).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie ostatnich zajęć z cyklu webinariów wakacyjnych „Odkryj Polskę. Krok dalej” 29 sierpnia 2018 roku. 

Załączniki do konkursu:

Regulamin

Załącznik 1 (kategoria 1: dzieci w wieku 6-9 lat)

Załącznik 2 (kategoria 2: dzieci w wieku 10-12 lat)

Załącznik 3 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

Załącznik 4 (informacja o przetwarzaniu danych osobowych)