POLONIKA – ślady Polaków za granicą

Rok 2017 rozpoczynamy nowym projektem!

POLONIKA – ślady Polaków za granicą*

polonika_wstep_na_fb

W jego ramach będziemy regularnie udostępniać krótkie notki na temat miejsc na świecie, w których w szczególny sposób zaznaczyła się obecność Polaków.

Historia Polski jest imponująca. To zbiór ludzkich losów, często niezwykle skomplikowanych, wykraczających poza granice naszego kraju. To emigracje pojedynczych osób, rodzin, bądź masowe – wielkie emigracje, podróże naukowe arystokratów, podróże geograficzne, artystyczne, niesamowite przedsięwzięcia archeologiczne polskich naukowców, jak również historie tragiczne – przymusowe wyjazdy i przesiedlenia. To wszystko jest częścią wielowiekowej polskiej historii.

Człowiek, gdziekolwiek się pojawi, pozostawia po sobie ślad, chociażby w pamięci ludzi, którzy towarzyszyli mu w danej chwili, albo w postaci materialnej, poprzez dzieła sztuki, architektury, dokumenty itp. Czasem to inni ludzie pragną go upamiętnić, sprawić by pamięć o nim była żywa i trwała przez pokolenia.

Chcielibyśmy pójść tropem tych śladów i dotrzeć do miejsc na świecie, w których swoją obecność zaznaczyli Polacy, miejsc ważnych spotkań i pobytów, miejsc, w których w szczególny sposób zaznaczyła się obecność Polaków, gdzie ich losy splotły się z losami ludzi z innych narodów, gdzie nasi rodacy pozostawili swój ślad poza granicami kraju, przyczyniając się do tworzenia wspólnego, ogólnoludzkiego dziedzictwa.

Będziemy również prezentować miejsca, w których postanowiono upamiętnić obecność Polaków, nazywając od ich nazwisk ulice, pomniki przyrody, umieszczając tablice pamiątkowe, ozdobne nagrobki, malując ich portrety.

Czasem będą to miejsca egzotyczne i zaskakujące, miejsca na które niespodziewanie można trafić podróżując po świecie. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do jak największej ich ilości.

Oto kilka pytań, na które już wkrótce odpowiemy:

  • gdzie znajduje się wieś Polonezköy i jaka historia się z nią wiąże?
  • Gdzie Fryderyk Chopin zagrał swój ostatni koncert?
  • Czy to możliwe, że Polak został wodzem Indian?

Zapraszamy Państwa do towarzyszenia nam w naszej niezwykłej podróży!

*Według definicji z Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN polonika są to „wszelkie dokumenty (druki, rękopisy, dzieła sztuki, pamiątki narodowe, historyczne itp.) polskie, Polski dotyczące lub z nią związane, znajdujące się w kraju lub za granicą.”