Przekaż 1%

Na Fundację Edukacji
Polonijnej
KRS 0000561881
Przekazując 1% podatku dochodowego, wspierasz rozwój naszych projektów, kampanii społecznych oraz Internetowej Platformy Edukacyjnej. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kształcić Małych Polaków na emigracji!

Pomoc dzieciom polonijnym, dlaczego warto? 

Zalety szerzenia edukacji wśród dzieci polonijnych:
 • Możliwość poznania ojczyzny - jej historii i kultury
 • Szansa na lepszą przyszłość
 • Propagowanie polskości na świecie
 • Radość i duma z bycia małym Polakiem

Kto

może przekazać 1% podatku?
1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:
 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych,
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku,
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Kiedy

mogę przekazać 1% podatku?
1% podatku przekazujemy w tym samym czasie, gdy rozliczamy się z urzędem skarbowym, czyli w zależności od rodzaju składanego PIT:
 • Do 31 stycznia: PIT-28
 • Do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
Lub w przypadku korekty do tego zeznania:
 • Do 28 lutego: PIT-28
 • Do 31 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

1% jest przywilejem, skorzystaj z niego!

Przekaż 1%

DLA FUNDACJI EDUKACJI
POLONIJNEJ