Stypendium „Kto Ty jesteś – Polak Mały!”

Stypendium „Kto Ty jesteś – Polak Mały!”

Fundacja Edukacji Polonijnej powstała z inicjatywy szkół oraz organizacji polonijnych jako odpowiedź na rosnącą liczbę polskich dzieci wychowujących się poza Ojczyzną.

W szczególności skupiamy się na wspieraniu działań mających na celu wypracowanie korzystnych zmian prawnych, ułatwiających polonijnym dzieciom dostęp do nauki w polskim systemie nauczania. Od lat wspieramy projekt Libratus – szkoły internetowe.

W tym roku nasza fundacja postanowiła wesprzeć rodziny polonijne poprzez przyznanie stypendiów dzieciom rozpoczynającym naukę w zerówce.

„Kto Ty jesteś – Polak Mały!” to socjalny program stypendialny Fundacji Edukacji  Polonijnej przeznaczony dla Małych Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą  korzystać z polskiej edukacji oraz zdobywać i poszerzać wiedzę o swoim ojczystym kraju.

Celem Programu jest ułatwienie nauki w języku polskim dla dzieci Polonii i Polaków za granicą poprzez udzielenie wsparcia finansowego w zakresie korzystania z edukacji online.

Kto może starać się o stypendium „Kto Ty jesteś – Polak Mały!”?

Każda osoba, której dziecko chciałoby być uczniem Zerówki w projekcie Libratus.

Ile wynosi stypendium?

 1. Wysokość Stypendium jest równa rocznemu kosztowi Zerówki w projekcie Libratus.

Jakie warunki musi spełnić kandydat starający się o stypendium „Kto Ty jesteś – Polak Mały!”?

Kandydaci zgłaszający się do Programu powinni spełnić następujące warunki:
  1. Kandydat musi mieć ukończone 6 lat w roku, w którym  rozpoczyna się rok szkolny, na który ma zostać przyznane Stypendium.
  2. Miejsce pobytu Kandydata musi znajdować się poza granicami  Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem stypendialnym „Kto Ty jesteś – Polak Mały!”.

Jesteś zainteresowany?  Wypełnij formularz i wyślij go nam pod adres: stypendia@polonia.edu.pl

Nasza Fundacja realizuje również szereg innych projektów skierowanych do dzieci polonijnych.

Są to:

 1. audiobajki terapeutyczne,
 2. webinaria “Wirtualna wiosna w muzeum”,
 3. webinaria opracowujące lektury,
 4. turnieje polonijne z nagrodami,
 5. materiały edukacyjne,
 6. konkursy patriotyczne.

Wszystkie te inicjatywy możemy realizować dzięki Waszemu wsparciu.

Jeśli chcą Państwo wspierać nas regularnie, istnieje możliwość włączenia cyklicznej darowizny za pośrednictwem strony: https://wsparcie.polonia.edu.pl/ wybierając opcję „Wsparcie cykliczne”.

Państwo wybierają kwotę, którą mogą raz w miesiącu przekazać na realizację projektów dla Polonii. W każdym momencie można wyłączyć tę formę wsparcia.

Aby wesprzeć nasz projekt jednorazowo, należy na powyższej stronie wybrać opcję “Wsparcie jednorazowe”. Nieocenioną pomocą będzie też dla nas udostępnienie informacji o Fundacji. Być może w gronie Państwa znajomych są osoby, które chciałyby wesprzeć edukację Polonii.

Od 7 lat istnienia naszej działalności każdą złotówkę z darowizn przekuwamy w projekty edukacyjne dla Waszych dzieci!