Szpital na Madagaskarze

Szpital Matki Boskiej Częstochowskiej w Maranie na Madagaskarze od ponad stu lat zapewnia pomoc chorym na trąd. Inicjatorem powstania placówki był Polak, jezuita ojciec Jan Beyzym.

Budowa szpitala

Kiedy Ojciec Jan Beyzym przybył do Marany na Madagaskarze, chorujący na trąd żyli tam w skrajnej nędzy i bez należytej opieki. Mieszkali w tzw. leprozorium, czyli odizolowanym od społeczeństwa domu przewidzianym na ich wyłączność. Duchowny zapragnął zapewnić chorym lepsze warunki. Zrodził się pomysł budowy szpitala. Jezuickiej misji nie stać jednak było na taką inicjatywę. Ojciec Beyzym rozpoczął akcję rozsyłania listów z prośbą o wsparcie finansowe do rodaków mieszkających w Polsce (należy pamiętać, że Polska była wówczas pod zaborami) i za granicą. Udało się zebrać potrzebną kwotę. Od Polaków misja jezuicka otrzymała również niektóre materiały budowlane, np. blachę na pokrycie dachu, która docierała na Madagaskar okrętem, a do Marany noszona była przez tragarzy przez kilka tygodni. Ruszyła budowa szpitala, która trwała 8 lat.

Wsparcie duchowe i materialne

W pracę zaangażowani byli również podopieczni, na tyle na ile pozwalał ich stan zdrowia. Szpital został otwarty w 1911 r., a ojciec Jan Beyzym zasłynął ze swojej ofiarności na rzecz trędowatych. Oprócz opieki materialnej duchowny dbał również m. in. o polepszenie statusu osób trędowatych w społeczeństwie.

Ojciec Beyzym zmarł wycieńczony pracą w 1912 r., a w niecałe sto lat później, w 2002 r. został uznany przez papieża Jana Pawła II za błogosławionego Kościoła katolickiego.

Duchowny stworzył również słownik polsko-malgaski, pisywał także artykuły do prasy misyjnej. Zachowała się również korespondencja ojca Beyzyma, w której duchowny zawarł relację zarówno ze swojej podróży na Madagaskar, jak i z pobytu na wyspie oraz pracy wśród trędowatych.

Wpis jest częścią projektu „POLONIKA – ślady Polaków za granicą”, który odkrywa miejsca na świecie, w których w szczególny sposób zaznaczyła się obecność Polaków.

Źródła:

http://beyzym.pl/historia-marany/

https://pl.wikisource.org/wiki/O._Jan_Beyzym_T._J._i_Tr%C4%99dowaci_na_Madagaskarze