Zakończenie roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO NA ŚWIECIE

Ciepłe dni maja, ostatnie niezapisane kartki w zeszycie i przerobiony prawie cały podręcznik zwiastują uczniom jedno – upragniony koniec roku szkolnego. Czerwiec jest w Polsce czasem ostatnich chwil wytężonej nauki, by przez kolejne dwa miesiące cieszyć się wakacjami i odpoczynkiem. Dla małych Polaków mieszkających na stałe za granicą jest to jednak moment podwójnie wyjątkowy. Nie tylko mają okazję, by podsumować zdobytą wiedzę podczas całorocznej nauki, ale również przetestować swoje umiejętności, odwiedzając rodzinę i znajomych w Polsce.

Na co dzień młodzi Polacy na całym świecie chodzą regularnie do zagranicznych szkół stacjonarnych. Tam również lato to czas odpoczynku od nauki, choć nie zawsze wakacje pokrywają się z polskimi terminami. Przykładowo w Wielkiej Brytanii szkoła kończy się najczęściej dopiero w połowie lipca, w USA dzieci mogą mieć przerwę już od maja, a w dalekiej Australii czas wakacyjny to miesiące od grudnia do lutego.

EDUKACJA POLONIJNA

Rodzice, którzy chcą by ich dzieci nie traciły kontaktu z polską edukacją, muszą więc nauczyć się godzić pracę dziecka w tym intensywnym czasie, zwłaszcza że różne formy polskiej edukacji, wymagają odmiennego przygotowania.

Dzieci uczące się w ramach edukacji domowej, zapisane do polskich szkół stacjonarnych, realizując program szkolny poza granicami kraju, stają przed wyzwaniem egzaminów klasyfikacyjnych. Jest to ukoronowanie całego roku nauki, dzięki któremu dziecko otrzymuje polskie państwowe świadectwo i promocję do następnej klasy. Najczęściej takie egzaminy odbywają się w Polsce. Korzysta z nich wiele rodzin, chcących przy okazji odwiedzić swoją rodzinę w kraju ojczystym.

Często dzieci uczą się na miejscu, w szkołach społecznych, bardziej znanych jako tzw. szkoły sobotnie, w których zajęcia odbywają się najczęściej w weekend. Mimo, że w szkołach sobotnich dzieci nie uczą się regularnie przez cały tydzień, to koniec roku szkolnego – podobnie jak w innych szkołach – pozwala im w gronie przyjaciół podsumować zajęcia i wymienić się pomysłami na wakacje.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego przygotowywane jest również przez nauczycieli i uczniów w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Dzieci i młodzież otrzymują dyplomy potwierdzające ukończenie klasy, a ich wręczaniu towarzyszą uroczyste wystąpienia nauczycieli i przedstawicieli środowisk polonijnych.

KONTAKT Z POLSKĄ

Po otrzymaniu świadectw, wzajemnych pożegnaniach i obietnicach utrzymywania kontaktu przez wakacje wiele dzieci przyjeżdża do Polski, ciesząc się chwilami spędzonymi z rodziną. Dzięki zaangażowaniu rodziców w edukację polonijną dzieci ewentualny powrót do kraju, choćby wakacyjny, nie jest problemem dla rodziny. Mali Polacy mogą swobodnie porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami, dzielić przeżyciami z dziadkami oraz odnajdywać się w polskiej rzeczywistości. Duża w tym zasługa nie tylko rodziców, którzy wytrwale pilnują swoich pociech, ale również nauczycieli polonijnych. Kształcenie młodych ludzi, którzy nie mają aż tak częstej styczności z językiem ojczystym, jak w Polsce, to ogromne wyzwanie dla kadry pedagogicznej. Nie powinniśmy zapominać o tych, którzy pomimo odległości od Polski, pragną dzielić się z najmłodszymi wiedzą z zakresu języka polskiego, historii czy innych przedmiotów.

ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK

Koniec roku powinien zwiastować zasłużony odpoczynek i przerwę od całorocznych obowiązków edukacyjnych. Jednocześnie jednak, warto zadbać, by stał on się dla dzieci motywacją do wyciągnięcia wniosków ze swoich postępów i postawienia kolejnych celów na następny rok szkolny. Dzięki temu, wracając we wrześniu do szkół zagranicznych, dzieci będą równocześnie zmobilizowane, by podzielić swój czas między naukę w kraju zamieszkania, a edukację polonijną. Miłe wspomnienia z wakacyjnego czasu powinny tylko w tym pomóc.